Årsrapport

Help

I et år som har vært preget av økt arbeidsledighet og asyltilstrømning, viser årsrapporten for 2015 at NAV jevnt over leverer gode resultater. Last ned hele årsrapporten under «Snarveier».

NAV i tall og fakta

Ønsker du en enkel oversikt over NAV og arbeidslivet i 2015? Se vår illustrerte presentasjon.

Kraftig økning i arbeidsledigheten

Til tross for økt arbeidsledighet er andelen som kommer i arbeid høyere enn i 2014. Blant de nye ledige er det mange som er godt kvalifisert, skriver arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i sin oppsummering av 2015.

Lavere driftsbudsjett

Arbeids- og velferdsetatens tildelte driftsbudsjett var på 11,6 milliarder kroner i 2015. Regjeringens effektiviseringskutt på 0,6 prosent gir en realnedgang sammenlignet med 2014.