Årsrapport

Help

I et tøft år på arbeidsmarkedet har NAV rykket nærmere arbeidsgivere og jobbet for fullt med digitalisering og effektivisering. Dette er blant hovedkonklusjonene i NAVs årsrapport 2016. På denne siden finner du korte sammendrag av kapitlene i årsrapporten. Rapporten tar for seg NAVs resultater og prioriteringer for 2016, og ser også på utviklingen på arbeidsmarkedet og hvordan samfunnsutviklingen vil påvirke NAV i årene fremover. Du kan laste ned PDF-versjon av hele årsrapporten eller enkeltkapitler under menyen «snarveier». Her finner du også tidligere årsrapporter og NAVs tildelingsbrev.

NAV i tall og fakta

Ønsker du en enkel oversikt over NAV og arbeidslivet i 2016? Se vår illustrerte presentasjon.

NAV flytter ressurser nærmere brukerne

NAV har i 2016 satt i gang flere prosesser for å få flere i arbeid og bedre brukermøter, skriver arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i sin oppsummering av 2016.

18 mrd mer i utbetalinger

NAV utbetalte drøyt 490 mrd kroner i 2016. Den største økningen gjelder utbetalinger til alderspensjon, uføretrygd og dagpenger.

Strengere kontroll

Det første etteroppgjøret av uføretrygd førte til 71 millioner kroner betalt tilbake til NAV.

Forenkling av styringen i NAV

I 2016 har NAV videreført arbeidet med å forenkle styringen og dreiningen fra måling av gjennomførte aktiviteter til måling av oppnådde effekter.

Redusert driftsbudsjett for andre år på rad

NAVs driftsbudsjett for 2016 var på 11,7 milliarder kroner. Regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt på 0,7 prosent ga realnedgang i arbeids- og velferdsetatens rammer for andre år på rad.