Årsrapport

Help

I årsrapporten for 2017 kan du lese om NAVs innsats og resultater. Året var blant annet preget av en klar bedring på arbeidsmarkedet. Du kan også lese om hvilke prioriteringer vi gjør, og hvordan samfunnsutviklingen vil påvirke NAV framover. Mange av de største utviklingsprosjektene i offentlig sektor pågår i NAV. Vi utvikler nye løsninger som gir brukerne mulighet til digital kontakt med oss, og vi bygger saksbehandlingsløsninger med høy grad av automatisering.

Nedenfor finner du hvert kapittel i årsrapporten med et kort sammendrag. Du finner både denne og tidligere årsrapporter i pdf-versjon under «Snarveier».

NAV i tall og fakta

Ønsker du en enkel oversikt over NAV og arbeidslivet i 2017? Se vår illustrerte presentasjon.

Tettere på brukerne

I 2017 har vi brukt mer ressurser enn tidligere på oppfølging av brukere som trenger bistand for å komme i jobb, og kontakten med arbeidsgivere er styrket, skriver arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i sin oppsummering.

506 milliarder kroner utbetalt

I 2017 utbetalte NAV 13 milliarder kroner mer enn året før. Utgiftsveksten gjelder i all hovedsak alderspensjon og uføretrygd.

Bruker ressurser på de som trenger det mest

NAVs kanalstrategi sier at vi skal bruke ressursene på de brukerne som har størst behov for oppfølging. I april startet NAV-kontorene med å henvise flest mulig brukere til telefon eller nav.no. Dermed får NAV-kontorene frigjort tid til å følge opp de som trenger hjelp for å komme i arbeid eller utdanning.

God styring og kontroll

Arbeids- og velferdsetaten har god styring og kontroll på sin virksomhet og har i 2017 jobbet systematisk med operativ risikostyring som en del av virksomhetsstyringen.

Mer for mindre

I årene framover vil utgiftene til trygdeordninger øke vesentlig, og arbeidstakere må trolig skifte jobb og oppdatere kompetansen sin oftere enn før.

Bedre regnskapskvalitet

NAV har iverksatt flere tiltak for å øke regnskapskvaliteten, og regnskapet er utarbeidet i tråd med reglementet for økonomistyring i staten.