Trygdeforskningsseminaret 2017

Trygdeforskningsseminaret 2017 gikk av stabelen 14. og 15. desember i Forskningsparken i Oslo.

Frischsenteret og Arbeids- og velferdsdirektoratet var vertskap for Trygdeforskningsseminaret 2017, som var det førtiandre i rekken. Det var utenforskap og viktige trender i arbeidslivet som sto på dagsordenen:

  • Trues tillit av mangfold? Innvandring og utenforskap
  • Ungdom og psykisk helse
  • Fremtidens arbeidsmarkedsdeltakelse

Blant foredragsholderne var blant andre:

  • David Autor, Massachusetts Institute of Technology
  • Peter T. Dinesen, Universitetet i København
  • Bo Rothstein, Göteborgs universitet
  • Anna Salomons, Universitetet i Utrecht