Forum for AI/data science i offentlig sektor

NAV inviterer til fagforum for AI og data science i offentlig sektor 26. november 2018

Vi er så absolutt på rett vei når det gjelder bruk av AI/data science i offentlig sektor, men vi kan skape enda mer verdi enda raskere om vi i større grad deler kompetanse og erfaringer! Derfor ønsker vi i NAV å ta over stafettpinnen fra Skatteetaten, som arrangerte fagforum for data science i offentlige etater tidligere i år. 

 

Denne gangen velger vi å dele deler av dagen i to, slik at både "hands on" data scientists og de med mer ikke-teknisk fokus får dekket sine behov. 

 

Målgruppe: data scientists og andre i offentlig sektor med interesse og ansvar innenfor data science/AI 

 

Tid: 26. november 2018, kl. 08:45 – 15:30 (programmet starter kl. 09:00) 

 

StedNAVs lokaler i Sannergata 2 

 

Påmelding innen 19. november 2018. Gå til påmelding

 

Agenda: 

Under kan du se foreløpig agenda for dagen. Dagen er til for oss, kom gjerne med forslag til presentasjoner eller problemstillinger du ønsker å diskutere!

 

Innspill kan gis i forbindelse med påmeldingen, på epost cathrine.pihl.lyngstad@nav.no eller diskuteres på Slack*

  

09:00 – 11:45: felles program:

 

Velkommen

Hvor står vi med AI/data science hos de virksomheter som er representert?

Tentativt tema (innlegg + debatt): “Ansvarlig AI”  

 

11:45 – 12:45: Lunsj  

 

12:45 – 15:30: Teknisk og ikke-teknisk spor  

  • Teknisk spor: erfaringsutveksling mellom data science practioneers.
    Presentasjon (og diskusjon) av 4-6 konkrete prosjekter/problemstillinger.  
  • Ikke-teknisk spor: erfaringsutveksling mellom ledere og andre som er involvert i det som ligger omkring selve data science-faget. 
    Presentasjoner og diskusjoner rundt utvalgte tema (eksempelvis prosesser/metodikk, organisering, GPDR, kompetanse & roller) 

Det blir også kaffe- og minglepauser underveis.

 

*Diskusjon i nyopprettet kanal #Agendadiskusjoner i workspacet «Offentlig-AI».
Er du ikke med i dette workspacet? Send en epost til cathrine.pihl.lyngstad@nav.no