NAV-konferansen 2017

Torsdag 26. oktober er viet høstens viktigste konferanse om utviklingen på arbeidsmarkedet. Stedet er Ballroom i Oslo sentrum.

Arbeidsmarkedet – hva nå?

Årets NAV-konferanse skal handle om utviklingen på arbeidsmarkedet de neste ti årene, og hvordan vi bør møte den. Den teknologiske utviklingen skyter fart, og påvirker samfunn og arbeidsliv sammen med andre store trender som globalisering og økende migrasjon. Både tilbudet og etterspørselen etter arbeidskraft er i endring. 

Velferdsstaten Norge har høye ambisjoner om arbeidsinkludering, men tross mange års aktiv arbeidsmarkedspolitikk blir mange stående utenfor arbeidslivet. Spørsmålet om hvordan vi best kan legge til rette for vekst, høy sysselsetting og arbeidsinkludering vil fortsatt være en av de store samfunnsutfordringene i årene som kommer.  

NAV-konferansen 2017 setter viktige problemstillinger på dagsorden:

 • Hvordan påvirker teknologisk utvikling, globalisering og økende migrasjon tilbud og etterspørsel på arbeidsmarkedet?
 • Hva kjennetegner den norske arbeidsstyrken? Klarer vi å omstille oss i takt med etterspørselen etter arbeidskraft?
 • Hvilke politiske grep er nødvendige de neste ti årene, dersom vi skal lykkes med å innfri velferdsstatens ambisjoner om høy sysselsetting og arbeidsinkludering?  
 • Bruker vi gårsdagens virkemidler for å løse morgendagens utfordringer?

Vi har invitert eksperter og forskere fra inn- og utland til å belyse ulike sider ved det moderne arbeidslivet og hva det krever av politikkutvikling, tjenester og virkemidler. Du får servert oppdaterte analyser av utviklingstrender og hvilke følger de vil få for arbeidsmarkedet, innsiktsfulle beskrivelser av arbeidsstyrken og velfunderte anbefalinger om hva vi bør gjøre for å løse de store utfordringene fremover.

Du møter blant andre:

 • Forfatter, redaktør og politisk kommentator Darrell M. West, Brookings Institution, Washington DC
 • Forsker Jon Erik Dølvik, Fafo
 • Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng
 • HiOA-rektor Curt Rice
 • Stijn Broecke, OECD
 • Forsker Simen Markussen, Frischsenteret
 • Kommentator Eva Grinde, Dagens Næringsliv

Ikke gå glipp av høstens viktigste konferanse om utviklingen på arbeidsmarkedet. Se det foreløpige programmet i menyen til høyre.

Påmelding