Presentasjoner

Her finner du noen av presentasjonene som ble brukt under NAV-konferansen 2017.

Jon Erik Dølvik, Fafo:
Nye utfordringer for arbeidsmarkedspolitikken?

Ragnar Torvik, NTNU:
Ny teknologi og ny økonomi. Implikasjoner for arbeidsmarked og samfunnsutvikling.

Marte Buaas, Virke:
Handel - store endringer på kort tid

Herlof Nilssen, Helse Vest RHF:
Utviklinga i helsesektoren

Johannes Sørbø, NAV:
Vil arbeidsstyrken klare å omstille seg?

Yngvar Åsholt:
Stemmer kartet med terrenget?

Stijn Broecke, OECD:
The New OECD Jobs Strategy: How to prepare for the Challenges that lie ahead

Simen Markussen, Frischsenteret:
Fortsatt arbeid til alle?

Kristin Clemet, Civita:
Arbeidsmarkedet - hva nå?

 

Samtlige filer er gjort tilgjengelige i PDF-format.