NAV fornyer avtale om videreutdanning

Arbeids- og velferdsdirektoratet har fornyet avtalene med Høyskolen i Bergen og Høyskolen i Oslo og Akershus om videreutdanning i gruppeveiledning. Videreutdanningen skal bidra til å profesjonalisere gjennomføringen av veiledningsplattformen.

Innføringen av veiledningsplattformen skal sikre at den grunnleggende kompetansen blant ansatte i NAV-kontorene blir ivaretatt.  I gjennomføringen av veiledningsplattformen har gruppeveilederne en nøkkelrolle som faglig ansvarlig for kollegaveiledning i kontorene. Utdanningen er skreddersydd for å profesjonalisere denne rollen.  


Gode tilbakemeldinger etter fjorårets pilot

I 2016 er det tatt opp femtito nye studenter fordelt på de to høgskolene. Som i fjor rekrutteres deltakere hovedsakelig fra fylkene Akershus, Hedmark, Hordaland og Sogn- og Fjordane. I år er også noen deltakere rekruttert fra Rogaland og Oslo.  

Fjorårets piloter ble evaluert med gode tilbakemeldinger fra studentene. Høyskolen i Oslo og Akershus hadde noe høyere skår, noe som blant annet skyldes at tilbudet i Oslo baserte seg på litt flere samlinger. I tillegg var andelene med to deltakere fra samme kontor høyere i Oslo, noe som ser ut til å øke læringsutbyttet. I år er tilbudene ved de to skolene mer lik. Se evalueringsrapport her.

Samarbeid gir resultater

Videreutdanningstilbudet er et resultat av et samarbeid mellom Kunnskapsstaben, Arbeids- og tjenesteavdelingen og HR-avdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Det er også en del av oppfølgingen av NAVs policy for samarbeid med universitetene og høgskolene. Videreutdanningen i gruppeveiledning skal være et ledd i oppbyggingen av et langsiktig samarbeid med sektoren, samtidig som den støtter opp under vår egen kompetansebygging.