Rapporter ungdom

Evaluerings- og forskningsrapporter om ungdom.

2017

2016

2015

  • Ungdom i svevet (2011-2015) - Universitetet i Nordland og Fylkesmannen i Nordland, sluttrapport, fullversjon (pdf)

2014

  • Inkludering av ungdom i skole eller arbeid - 2, AFI, fullversjon (pdf)
  • Ufordringer med ungdomssatsingen i Sør-Trøndelag. Et system- og aktørperspektiv, SINTEF Teknologi og samfunn, fullversjon (pdf)

2013

  • Evaluering av prosjektet "Overganger - samarbeid og koordinering i vente- og overgangsfaser" i regi av Mindus Mandal,  Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Du finner rapporten på AFIs nettsider.
  • En vanskelig start. En studie av forebygging av unge uføre, Universitetet i Agder, kortversjonfullversjon (pdf)

2012