Rapporter arbeid og helse

Her finner du evaluerings- og forskningsrapporter innen temakategorien arbeid og helse.

2018

2017

2016

2015

2014

  • Prediktorer og årsaker i forløpet mellom ytelser fra NAV og jobb, Uni Helse, fullversjon (pdf)
  • Effekter av Tillitsprosjektet i Mandal på sykefravær og avgangsalder, Uni Rokkansenteret, kortversjon - fullversjon (pdf)

2013

  • Hva skyldes manglende tilrettelegging i deler av privat servicesektor? Fafo, kortversjon - fullversjon (pdf)
  • Gravide i handelsnæringen. Et sykefraværsprosjekt, Virke, kortversjon - fullversjon (pdf)
  • Bemanningsbransjen og sykefravær - oppfølging og tilrettelegging i triangulære arbeidsforhold, Fafo, kortversjon - fullversjon (pdf)

2012

2011

2010

  • Med rett til å varsle - men hjelper det? Fafo, fullversjon (pdf)
  • Arbeidsrettede tiltak ved helseplager og sykefravær. En kunnskapsoppsummering av nordisk forskningslitteratur, IRIS, kortversjonfullversjon (pdf)
  • Sykmelding, gradert sykmelding og forløp tilbake til jobb, Uni Helse, fullversjon (pdf)