Rapporter innvandrere og etniske minoriteter

Evaluerings- og forskningsrapporter om innvandrere og etniske minoriteter.

2018

2017

2015

2014

 • Når aktivering blir ydmykelse - En studie av møtet mellom somaliske innvandrere og NAV, Fafo, kortversjon - fullversjon (pdf)

2013

 • Konkurranseutsatt kompetanse, Fafo, fullversjon (pdf)
 • Innvandrere i arbeid - hjelper det med arbeidsmarkedstiltak? Institutt for samfunnsforskning, kortversjon - fullversjon (pdf)
 • Mangfoldsledelse og innvandreres tilknytning til arbeidsplassen, Universitetet i Bergen, fullversjon (pdf)
 • Innvandrerne som skulle klare seg selv, Fafo, fullversjon (pdf)

2012

 • Evaluering av pilotprosjektet til Telenor Open Mind Integration, AFI , fullversjon (pdf)
 • Global Future - Ressurser skal brukes! NHO Telemark, kortversjon -fullversjon (pdf)
 • Fortellinger om motivasjon. Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs AMO-kurs for innvandrere? Fafo, kortversjon - fullversjon (pdf)

2011

 • Med døren på gløtt, Universitetet i Bergen, kortversjonfullversjon (pdf)
 • Rekruttering til ledelse - en studie av ansatte med og uten innvandrerbakgrunn i ISS, AFI, fullversjon (pdf)
 • Innvandrere i praksis. Om likeverdig tjenestetilbud i NAV, Fafo, kortversjonfullversjon (pdf)
 • Evaluering av Mangfoldsløft, Rambøll, fullversjon (pdf)

2009