Rapporter arbeidsmarked

Evaluerings- og forskningsrapporter om arbeidsmarkedet.

2017

2016

2015

2014

 • Arbeidsgiverne og rekruttering. Krumtappen i inkluderingspolitikken, Fafo, kortversjon - fullversjon (pdf)
 • Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og kvinners arbeidshelse, Sintef, fullversjon (pdf)
 • Utprøving og videreutvikling av verktøy for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne basert på ICF-kjernesett, Rehabiliteringssenteret AiR as, kortversjon - fullversjon (pdf)

2013

 • Tilbakeføringsgarantien i praksis. Evaluering av TAFU, AFI, fullversjon (pdf)
 • IA-avtalen i praksis - med fokus på små og mellomstore bedrifter, Proba samfunnsanalyse, kortversjon - fullversjon (pdf)
 • Nye uførepensjonister. Erfaringer med NAV, Proba samfunnsanalyse, fullversjon (pdf)
 • Ny IA-kunnskap. Hva kjennetegner arbeidstakere som frykter for sin egen tilknytning til abeidslivet? AFI, kortversjon - fullversjon (pdf)
 • Hva er god Arbeid med bistand? NHO Attføringsbedriftene, kortversjon - fullversjon (pdf)

2012

 • Arbeidsinkludering og arbeidsmotivasjon i et komparativt perspektiv, Høgskolen i Oslo og Akershus, kortversjon - fullversjon (pdf)
 • Færre på vei ut - rapport fra prosjektet Ny IA-kunnskap, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), kortversjon - fullversjon (pdf)
 • Evaluering av prosjekt "Topp - Gjensidig utvikling" i Larvik kommune, Telemarksforskning, kortversjonfullversjon (pdf)
 • Hvor mange av deltakerne i arbeidsmarkedstiltak har svake basisferdigheter? NHO Attføringsbedriftene, kortversjon - fullversjon (pdf)

 2011

2010

 • Evaluation of Eures Norway 2007-2010, Proba samfunnsanalyse, fullversjon (pdf)