Andre rapporter

Her finner du forskning og evalueringer innenfor områder som ikke dekkes av de øvrige temakategoriene.

2018

Kartlegging av feilutbetalinger på sykepengeområdet, Oslo Economics

2016

Utredning av prosjektet Servicehunder, Oslo Economics

 

2013

2011

  • Ulikt arbeid - ulike behov. Seniorpolitisk praksis i norsk arbeidsliv, Fafo, kortversjon -fullversjon (pdf)

2010

  • På seniorvis. Seniorpolitikk i kvinnedominerte bransjer, AFI, kortversjonfullversjon (pdf)
  • Hvis bare helsa holder. En kartleggingsstudie, AFI, fullversjon (pdf)