Andre rapporter

Her finner du forskning og evalueringer innenfor områder som ikke dekkes av de øvrige temakategoriene.

2016

Utredning av prosjektet Servicehunder, Oslo Economics

 

2013

2011

  • Ulikt arbeid - ulike behov. Seniorpolitisk praksis i norsk arbeidsliv, Fafo, kortversjon -fullversjon (pdf)

2010

  • På seniorvis. Seniorpolitikk i kvinnedominerte bransjer, AFI, kortversjonfullversjon (pdf)
  • Hvis bare helsa holder. En kartleggingsstudie, AFI, fullversjon (pdf)