Utlysninger

NAV finansierer forsøk, evalueringer og forskning på arbeids- og velferdsområdet. Hensikten er å fremme kunnskapsbasert praksis og politikkutvikling.

NAV utlyser FoU-midler både som enkeltoppdrag og i form av åpne utlysninger av prosjektmidler innenfor tematiske områder som er viktige for utviklingen av NAVs virksomhet. Fra 2016 er NAVs FoU-midler samlet i én pott, hvor blant annet bevilgningen til det tidligere FARVE-programmet inngår.

Aktuelle utlysninger

Vi har for tiden en utlysning på det tematiske satsingsområdet arbeid og helse, med søknadsfrist 15. februar 2018. Her finner du de aktuelle dokumentene:

I forrige runde ble det lyst ut midler innenfor de tematiske satsingsområdene interaksjon med brukere og innovasjon og læring. Søknadsfristen var 15. februar 2017. Vi fikk inn i alt 58 søknader innen fristen, av disse fikk åtte prosjekter tildelt midler.

Bidragsfinansierte forsøks- og forskningsprosjekter

Prosjektmidler til finansiering av prosjektideer fra forskningsmiljøer, organisasjoner eller virksomheter gis som bidragsfinansiering, det vil si uten krav til motytelse. Prosjekter som får tildelt støtte fra NAV, forplikter seg imidlertid til å rapportere om fremdrift og regnskap, samt til aktivt å formidle funn og resultater.

Les mer om pågående prosjekter finansiert med FoU-midler fra NAV.

Vi tar kun imot søknader om prosjektmidler i forbindelse med utlysninger.

Oppdragsforskning

NAV lyser også ut enkeltoppdrag på anbud. Disse lyses ut på Doffin, og er underlagt lover og regler for offentlige anskaffelser.

Vi publiserer forsknings- og evalueringsrapporter finansiert av NAV på våre nettsider.

Kontakt

Spørsmål om NAVs FoU-arbeid og utlysninger kan sendes til fou@nav.no