Konferanser

NAV arrangerer årlige kunnskapskonferanser for å belyse aktuelle temaer på arbeids- og velferdsområdet.

Du finner omtale av tidligere års konferanser, program og presentasjoner under.