Innovasjon og læring

Her finner du en oversikt over pågående prosjekter innenfor temaet innovasjon og læring.

  • Hva nå? Kunnskapsbasert oppfølging overfor nye brukere på AAP. Et forsknings- og tjenesteinnovasjonsprosjekt, Universitetet i Stavanger (2016-2018)

Hovedmål: Utvikle tjenestebasert tilbud til personer på "AAP-beholde arbeid" i regi av NAV, prøve ut tilbudet ved utvalgte NAV-kontor i Rogaland og effektevaluere det.

Prosjektleder: Randi Wågø Aas (randi.w.aas@uis.no)


  • Utvidet oppfølging - tiltak i egenregi. Følgeforskning på bruk og effekten av jobbspesialister i egenregi, UiT (2017-2019)

Undersøker hvordan prosjektet "Utvidet oppfølging - tiltak i egenregi" implementeres i NAV Tromsø og NAV Harstad, samt erfaringer med og effekter av tiltaket.

Prosjektleder: Walter Schönfelder (walter.schonfelder@uit.no)