Pågående FoU-prosjekter

Her finner du informasjon om pågående prosjekter som mottar forskningsmidler fra NAV. Prosjektene er kategorisert etter tema.

 

Du finner rapporter fra avsluttede prosjekter i rapportarkivene under menyen Relatert informasjon til høyre.

Savner du noen rapporter? Send en e-post til fou@nav.no