Butikkjobb som inngangsport til arbeidslivet

Varehandel er en god inkluderingsarena for utsatte grupper på arbeidsmarkedet. Det er konklusjonen i en fersk Fafo-rapport som publiseres på Arendalsuka i dag.

Fafo-forskerne Kristine Nergaard og Ragnhild Steen Jensen har sett nærmere på varehandelen som inkluderingsarena for utsatte grupper på arbeidsmarkedet. De har blant annet undersøkt hvordan virksomhetene rekrutterer og lærer opp nye ansatte, og hvilke utfordringer som er forbundet med dette.

Varehandelen er en stor bransje og arbeidsplass for mange unge arbeidstakere. Bransjen sysselsetter 200 000 arbeidstakere eller 8 prosent av arbeidsstyrken, og terskelen for å få jobb i butikk er lav sammenlignet med mange andre deler av arbeidslivet. Det stilles ikke store krav til formelle kvalifikasjoner eller omfattende arbeidserfaring, samtidig som læring gjennom praktisk arbeid vektlegges. Høy gjennomstrømming av ansatte innebærer også at arbeidsgiverne har omfattende erfaring i å rekruttere og lære opp nye medarbeidere.

Praktisk arbeid og internopplæring i fokus

Opplæringen på arbeidsplassen og i arbeidssituasjonen er viktig, og nyansatte følges tett opp den første tiden. Siden det ikke stilles høye krav til formelle kvalifikasjoner eller arbeidserfaring, er personlig egnethet svært viktig, og opplæringen som gis praktisk rettet. Varehandel brukes mye i forbindelse med arbeidstiltak, praksis og arbeidstrening. Personer på arbeidstrening skal lære det samme som vanlige ansatte, men arbeidsgiver må bruke mer tid på tilrettelegging, opplæring og oppfølging. Dette er en viktig forutsetning for vellykket arbeidsinkludering, og lederne i undersøkelsen er opptatt av at man ikke bør ha for mange på tiltak av gangen. Forskerne finner at arbeidsgivere gjerne tar inkludering som en del av samfunnsansvaret, men noen krav må være oppfylt: De som vil ha jobb, må være motiverte og ha helse til å takle hektiske arbeidsdager med mye gåing og ståing, og de må snakke god nok norsk.

- Det er også viktig med godt samarbeid mellom NAV og virksomheten dersom inkluderingen skal være vellykket. Blant annet er det viktig at man er klar over hvilke krav som stilles til butikkarbeid, og at arbeidsgiver får oppfølging underveis, sier prosjektleder Kristine Nergård i en kommentar til rapporten.

Forskerne finner noen forskjeller mellom faghandel og dagligvare. For eksempel er kravene til opplæring og kunnskap mer omfattende i faghandelen. I forlengelsen av dette er det også mindre turnover i faghandelen.

 

Les hele rapporten her

 

Fakta

  • Prosjektet kom i stand etter initiativ fra arbeidsgiverorganisasjonen Virke, som har finansiert rapporten sammen med NAV.
  • Undersøkelsen er basert på kvantitative analyser av bransjedata fra AKU, samt kvalitative intervjuer med informanter innen varehandel. Forskerne har intervjuet ledere på to nivåer i fire kjeder; Ikea, Clas Ohlson, Meny og Kiwi.