FoU i NAV

NAVs FoU-arbeid skal bygge et solid kunnskapsgrunnlag for utviklingen av tjenestene og virkemidlene våre.

Vi har definert fire temaområder som er strategisk viktige for kunnskapsutviklingen fremover:

  • Arbeidsinkludering
  • Arbeid og helse
  • Interaksjon med brukere
  • Innovasjon og læring

Forskning og andre FoU-aktiviteter innenfor disse temaene skal bidra til å løse sentrale utfordringer for samfunnet og organisasjonen.

FoU-midlene

NAV finansierer forsøk, evalueringer og forskning på arbeids- og velferdsområdet. Vi utlyser FoU-midler både som enkeltoppdrag og i form av åpne utlysninger av prosjektmidler innenfor de fire temaområdene som er nevnt over.  Hensikten er å fremme kunnskapsbasert praksis og politikkutvikling. Forskningsmiljøer, organisasjoner og virksomheter kan søke om støtte til forsknings- og forsøksprosjekter som bidrar til ny kunnskap.

Du finner oversikt over pågående prosjekter her.

Andre FoU-aktiviteter

NAV benytter seg av flere virkemidler på FoU-området, for eksempel:

  • Systematiske kunnskapsoppsummeringer
  • Såkornmidler til utvalgte universiteter og høgskoler
  • Samarbeid med universitet- og høgskolesektoren
  • Offentlig sektor PhD
  • Konferanser, seminarer og annen formidlingsvirksomhet

Du kan lese mer om FoU-virksomheten i NAV i årsrapporten for 2017, som du finner i menyen Relatert informasjon til høyre på siden.