Fem fylker har nådd seniormålet i IA-avtalen

Fem fylker har nådd IA-avtalens mål om å øke antall yrkesaktive år etter fylte 50.

Målet i IA-avtalen var at den gjennomsnittlige lengden på yrkesaktivitet for personer over 50 år skulle øke med seks måneder fra 2009 til 2013.

Det har vært økning i alle fylker, men det er bare Rogaland, Troms, Sør-Trøndelag, Sogn og Fjordane og Nordland som har nådd målet i IA-avtalen.

På landsbasis ble økningen knapt fem måneder. Forventet yrkesaktivitet etter 50 år er nå 11,3 år.

– Mye av økningen etter 2010 skyldes at pensjonsreformen har gjort det mer lønnsomt å fortsette i jobb etter 62 år, sier seksjonssjef i NAV, Ole Christian Lien. – Satsingen på seniorpolitikk gjennom IA-avtalen kan også ha bidratt. Tidligere undersøkelser viser at arbeidsgivere i stadig større grad ser verdien av å beholde seniorer lengst mulig i arbeid.

Nedgang i forventet pensjoneringsalder

Etter at pensjonsreformen kom, er det ikke samsvar mellom når folk tar ut pensjon og når de slutter i arbeid.

Forventet pensjoneringsalder for en 50-åring er nå 63 år.

– Med pensjonsreformen fikk folk mulighet til å ta ut alderspensjon etter fylte 62 år fra 2011. Som en følge av det er nå forventet pensjoneringsalder 0,7 år lavere enn i 2010, sier Lien.

Les mer om forventet pensjoneringsalder og yrkesaktivitet