De fleste er fornøyd med NAV

Brukerne er like fornøyd i år som i fjor og gir NAV terningkast 4. Veilederne i NAV får stadig bedre tilbakemeldinger fra brukerne.

– Det er gledelig at så mange opplever at de blir lyttet til og at de møter NAV-ansatte som flinke i jobben sin. Likevel er det fortsatt for mange som er misfornøyd med servicen de får. Det ønsker vi å gjøre noe med. Vi må bli enda flinkere til å se enkeltmennesket. Ambisjonen er å bli bedre, sier fungerende NAV-direktør Kjersti Monland.

På spørsmål om service, gir brukerne NAV et snitt på 4,4 på en skala fra 1 til 6. 28,2 prosent er svært fornøyde, mens 5,5 prosent er svært misfornøyde. Resultatene fra årets undersøkelse viser stabilitet sammenlignet med i fjor.

Møtt med respekt

80 prosent av brukerne uttrykker enighet i at de blir møtt med respekt av NAV, mot 78 prosent i fjor. Om lag 42 prosent av alle brukere som er svært enige i at NAV respekterer dem, mens rundt 4 prosent er helt uenig.   

På spørsmål om NAV innfrir deres forventninger er gjennomsnittscoren 4,3, og på tillit til NAVs arbeid er den 4,0.  Her er resultatene stabile fra i 2014.

Pensjonister mest fornøyd

Alderspensjonister er i større grad fornøyde med NAVs service helhetlig sett og gir NAV 4,9 av 6 poeng. Arbeidsledige er i mindre grad tilfredse med servicen og bedømmer NAV 4,1 av 6.

De med én veileder er mest fornøyd

Brukernes oppfatning av NAVs veiledning har vært uforandret siden 2012. Årets undersøkelse viser at brukere er litt mer fornøyde med veiledernes kunnskapsnivå om lover og regler (4,5 av 6) og at veiledere hører på brukerens synspunkter (4,9 av 6).

De som forholder seg til én veileder utgjør 64 prosent av de spurte, og er også den gruppen som er mest fornøyde.  11 prosent, sammenlignet med 14 prosent i 2014, sier at de har hatt for mange veiledere. Ikke uventet er denne gruppa minst fornøyde med servicen til NAV.

Personbrukerundersøkelsen 2015

Fakta

Personbrukerundersøkelsen gjennomføres per telefon av Norstat på vegne av Opinion. NAV har gjennomført undersøkelsen årlig siden 2008.

6600 NAV-brukere svarte på årets undersøkelse, som ble gjennomført i februar/mars 2015.

Målet med NAVs personbrukerundersøkelsen er å innhente kunnskap om brukeropplevelser og tilfredshet med tjenester fra NAV. Resultatene brukes til forbedringsarbeid og styring av NAV.