Hvordan påvirkes aktiviteten av aktiv sykmelding?

RTV-rapport nr. 7-2004

Av Hilde H. Holte

I denne undersøkelsen har vi ønsket å identifisere hvilke faktorer som påvirker om den sykmeldte er i aktivitet før, under og etter en periode med aktiv sykmelding. Aktivitetene som ble valgt var a) om det ble utarbeidet en skriftlig avtale hvor den sykmeldte deltok i utformingen av avtalen, b) om den sykmeldte økte sin arbeidsmengde i løpet av en periode på aktiv sykmelding og c) om den sykmeldte kom i arbeid etter en slik periode. Undersøkelsen tar for seg både egenskaper som beskriver den sykmeldte og den sykmeldtes omgivelser. Data ble samlet inn gjennom et spørreskjema høsten 2003 til et utvalg av sykmeldte som hadde avsluttet en periode på aktiv sykmelding. Undersøkelsen ble gjennomført i forkant av regelendringene som trådte i kraft 1. juli 2004. Disse regelendringene medfører blant annet endringer i bruken av aktiv sykmelding.