Effekt av aktiv sykmelding 2002-2003

RTV-rapport nr. 3-2004

Av Arne Kolstad

I RTV-rapport 10-2003 ble det presentert analyser som tok sikte på å vurdere effekten av bruk av aktiv sykemelding på samlet sykefravær, sykefraværets lengde og på overgang til uførepensjon. I denne rapporten føres noen av analysene videre i tid, og med forbedringer basert på erfaringer fra de tidligere analysene: Forbedrede modeller og andre valg med hensyn til datatilrettelegging og konstruksjon av indikatorer.