Effekt av aktiv sykmelding?

RTV-rapport nr. 10-2003

Av Inger Cathrine Kann og Arne Kolstad

Denne rapporten inneholder en analyse av spørsmålet om aktiv sykemelding har effekt på samlet sykefravær, sykefraværets lengde, og overgang til uførepensjon. Metodetilnærmingen er gitt en grundig behandling, siden valg av metode delvis var begrunnet med ønske om utvikling av kompetanse og metoder for evaluering av tiltak generelt. Drøfting av analysestrategi og metodevalg er behandlet verbalt i rapporten. Den mer tekniske beskrivelsen av metode og konkretisering av modellvalg, samt en detaljert gjennomgang av empiriske resultater, er behandlet i vedlegg.