Diagnoser og sykefravær 1994-1999

RTV-rapport nr. 4-2000

Av Ole Alexander Opdalshei

Utgangspunktet for rapporten er å undersøke i hvilken grad sykefraværets diagnosesammensetning har endret seg de siste årene. Fra 1994 og frem til i dag har vi opplevd en betydelig økning i sykefraværet totalt sett. Vi ønsket å undersøke om denne økningen har vært lik for alle diagnosegrupper, eller om den relative økningen har vært større innen enkelte diagnoser. Våre empiriske resultater tyder på at perioden 1994-1999 i stor grad har vært preget av diagnosestabilitet. Selv om sykefraværet har økt, er det fortsatt slik at andelen med de ulike diagnosene er relativt uendret.