Diagnoseendring ved sykmelding

RTV-rapport nr. 1-1998

Av Søren Brage, Steinar Holm, Ola Thune, Jan F. Nygård, Inger Sandanger og Gunnar Tellnes

Formålet med rapporten er å beskrive forandringer i diagnosefordelingen blant langtidssykmeldte i 1989-95, samt å beskrive forekomsten av diagnoseendring blant langtidssykmeldte og gjengangere. Rapporten er en del av prosjektet «Langtidssykmeldinger for muskel- og skjelettsmerter og psykiske problemer 1989-95», som inngår i NORSICK-studien.