Trender i de skandinaviske sykefraværsordningene

Arbeid og velferd nr. 2-2007

Av Søren Brage

Artikkelen presenterer en sammenligning av sykefraværsordningene i de skandinaviske landene. Mens sykefraværet i Danmark i mange år har ligget på et lavt nivå, har det Sverige og Norge vært svært høyt. Landene arbeider etter forskjellige modeller. Den danske modellen er markedsorientert, i den svenske er statlig styring fremtredende, mens den norske er en samarbeidsmodell der myndigheter, arbeidslivets parter og helsesektoren deltar.