Tiltak i NAV Hedmark ga færre nye mottakere av arbeidsavklaringspenger

Arbeid og velferd nr.2-2015

Av Inger Cathrine Kann og Ivar Andreas Åsland Lima

I april 2013 innførte NAV Hedmark tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon i sykefraværet. Det ble blant annet innført saksdrøftingsverkested for å vurdere sykmeldinger som gikk ut over åtte uker. I april 2014 innførte fylket saksdrøftingsverksted også ved vurdering av søknader om arbeidsavklaringspenger. I denne artikkelen analyserer vi hvordan disse tiltakene har påvirket antallet nye mottakere av arbeidsavklaringspenger i Hedmark.