Sykefraværsutvalgets modell for oppfølging av sykmeldte

Arbeid og Velferd nr. 1-2009

Av Espen Gulbrandsen, Nina Lysø og Kari Paulsen

Høsten 2006 presenterte Sykefraværsutvalget en ny ”modell for endret sykmeldingspraksis”. Artikkelen analyserer i hvilken grad modellen er tatt i bruk, hvilke erfaringer aktørene har med praktisering av modellen, om vi kan se effekter på sykefraværet, og om det kan spores endringer i «friskmeldingsmønsteret» to år etter at ny sykmeldingspraksis ble innført.