Sykefravær og svangerskap

Arbeid og velferd nr. 3-2007

Av Sigrid Myklebø 

Denne artikkelen handler om sykefravær blant gravide. Hovedproblemstilingen er i hvor stor grad kvinner blir sykmeldt under svangerskap, og hvor mye av kjønnsforskjellene i sykefraværet som kan forklares av dette. Artikkelen tar også for seg utviklingen i sykefraværet blant gravide de siste årene, legers diagnosepraksis overfor gravide, og forskjellen mellom næringer når det gjelder sykefraværet blant gravide.