Sykefravær og konjunktursvingninger - en prognosemodell

Arbeid og velferd nr. 3-2007

Av Ole Christian Lien 

Når man lager prognoser for sykefraværet er det en utfordring å klare å forutsi eventuelle vende­punkter. Artikkelen presenterer en prognosemodell for sykepenger som trekker inn forhold på arbeidsmarkedet blant forklaringsfaktorene. De siste 15-20 årene har perioder med gode tider på arbeidsmarkedet ofte falt sammen med perioder med stigende syke­fravær, mens sykefraværet har falt i perioder med høy arbeidsledighet. Vi har laget prognoser for sykefraværet de siste fem-seks årene med sykepengemodellen kun basert på data forut for prognoseperioden. Når vi sammen­ligner disse prognosene med historiske budsjettprognoser for sykepenger som har blitt laget av NAV uten å bruke noen formell modell, finner vi at denne prognosemodellen ser ut til å øke treffsikkerheten på prognosene, og at modellen i større grad lykkes med å forutsi vendepunkter. Modellen brukes som en av flere innfallsvinkler når NAV lager prognoser for sykefraværet.