Sykefravær blant selvstendig næringsdrivende

Arbeid og Velferd nr. 2-2010

Av  Jon Petter Nossen og Ola Thune 

Både sykefraværsstatistikken fra NAV/SSB og de fleste analyser av sykefravær er begrenset til lønnstakere. Vi vet derfor lite om sykefraværet til selvstendig næringsdrivende og hvordan dette varierer over tid. Selvstendig næringsdrivende har flere ulike sykepengeordninger som delvis er frivillige og premiebaserte. De økonomiske insentivene ved sykmelding er derfor forskjellige for selvstendige og lønnstakere, og varierer mellom ulike grupper selvstendige.

Artikkelen sammenligner sykefravær av mer enn 16 dagers varighet for selvstendig næringsdrivende og lønnstakere i perioden 1989-2009. En slik sammenligning er interessant blant annet fordi kunnskap om sykefraværet til selvstendige vil kunne bidra til en bedre forståelse av drivkreftene i sykefraværet generelt. Spesielt ønsker vi å undersøke om sykefraværet til selvstendig næringsdrivende påvirkes av konjunkturutviklingen og regelendringer på en annen måte enn lønnstakerne.