Sesongjustering av sykefravær - Forslag til metode

Arbeid og velferd nr. 4-2011

Av Jon Petter Nossen

Sesongjusterte sykefraværstall vil gjøre det mulig å sammenligne statistikk for et nytt kvartal med forrige kvartal i stedet for bare å sammenligne med samme kvartal året før. Artikkelen presenterer en metode for å sesongjustere legemeldt sykefravær. Vi sesongjusterer først tapte dagsverk og avtalte dagsverk for kvinner og menn hver for seg, og bruker deretter dette til å beregne den sesongjusterte sykefraværsprosenten i alt og etter kjønn. Metoden gir relativt glatte kurver uten synlig gjenværende sesongvariasjon. Særlig gjelder det når man også fjerner effekten av at influensafraværet ikke følger et fast sesongmønster.