Personer med nedsatt arbeidsevne - Hvem er de?

Arbeid og velferd 1-2011

Av Magne Bråthen og Kristoffer Vetvik

Begrepet ”nedsatt arbeidsevne” ble lansert i NAVs statistikk i januar 2009, samtidig med at begrepet ”yrkeshemmet” ble faset ut fra statistikk og lovverk. I starten utgjorde personer med nedsatt arbeidsevne omtrent den samme gruppen som de tidligere yrkeshemmede. Innføringen av arbeidsevnevurdering, og deretter arbeidsavklaringspenger, gjør imidlertid at det nå er omtrent dobbelt så mange med nedsatt arbeidsevne som det tidligere fantes yrkeshemmede. I denne artikkelen ser vi nærmere på hva som kjennetegner gruppen som er registrert med nedsatt arbeidsevne og viser hvordan utviklingen har vært for denne gruppen.