Medisinske årsaker til uførhet i alderen 25-39 år

Arbeid og Velferd nr. 1-2009

Av Søren Brage og Ola Thune

I aldersgruppen 30-39 år har det vært en firedobling i tilgangen på personer som får en uføreytelse, og i aldersgruppen 25-29 år har det vært en tredobling i løpet av perioden 1977-2006. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvilke sykdommer som har ligger bak den sterke økningen i uføreytelser blant personer i alderen 25-39 år.