Lavere sykepengeutbetalinger til selvstendig næringsdrivende

Arbeid og Velferd nr. 1-2008

Av Ingunn Helde

Artikkelen inneholder en deskriptiv analyse av sykepengeutbetalingene til selvstendig næringsdrivende. Mens nær 90 prosent av sykepengeutgiftene i 2007 kompenserte for sykefravær blant arbeidstakere, utgjorde utbetalingene til selvstendig næringsdrivende kun 5,1 prosent av utgiftene. Utbetalingene til denne gruppen utgjør en stadig lavere andel av de totale sykepengeutgifter, til tross for at selvstendig næringsdrivende utgjør en økende andel av de sysselsatte. Reduksjonen skyldes at sykefraværet blant selvstendig næringsdrivende synker, mens sykefraværet blant arbeidstakerne har økt de siste to årene.