Hva skjer med personer som går ut sykepengeperioden?

Arbeid og Velferd nr. 4-2010

Av Jørn Handal

Fra 2006 til 2009 var det sterk økning i antall personer som gikk ut sykepengeperioden på 12 måneder. I 2009 gikk 45 100 personer ut maksimal sykepengeperiode på 52 uker, noe som innebar en økning på 5 700 personer fra 2006. I denne artikkelen blir det sett nærmere på hva som skjer med dem som bruker opp sykepengerettighetene sine. Går de tilbake i jobb eller fortsetter de videre inn i en annen helserelatert stønad fra NAV? Og hvilken rolle spiller situasjonen på arbeidsmarkedet for at sykmeldte skal komme tilbake til arbeid etter at de har vært borte fra arbeidslivet i ett år på grunn av sykdom?