Hva betyr alders- og kjønnssammensetningen for sykefraværet?

Arbeid og velferd nr. 1-2007

Av Linda Hauge og Inger Cathrine Kann

Sykefraværet øker med alderen og er høyest for kvinner i alle aldersgrupper. I denne artikkelen ser vi på hvor mye forventede endringer i befolkningssammensetningen vil bety for sykefraværsutviklingen de nærmeste årene, og hva slike endringer har betydd i perioden 2002-2005. Vi anslår også hvordan yrkesaktiviteten i ulike aldersgrupper kan tenkes å bli ut i fra visse forutsetninger.