Gir lavere sykefravær færre på langtidsytelser?

Arbeid og velferd nr. 3-2013

Av Inger Cathrine Kann, Ola Thune og Anders Mølster Galaasen

I denne artikkelen ser vi nærmere på de som bruker opp sykepengerettighetene sine, og hvordan denne gruppas størrelse henger sammen med nivået på sykefraværet generelt. Hvis det er slik at de som bruker opp rettighetene sine er sykere enn andre sykmeldte, og i større grad er sykmeldte av «rene» helsemessige årsaker, kunne man forvente mindre variasjon i denne gruppa sammenliknet med sykefraværet totalt. Motsatt kan det tenkes at antall som bruker opp rettighetene sine varierer i takt med sykefraværet – noe som vil bety at lavere sykefravær gir færre på langtidsytelser. Tilstrømming til de andre helserelaterte ytelsene kommer nemlig i stor grad fra gruppa som bruker opp sykepengerettighetene sine.