Friskmeldt fra mandag

Arbeid og Velferd nr. 2-2008

Av Søren Brage og Ola Thune

Det har vært antatt at leger ofte friskmelder sine pasienter fra mandager, men hvor vanlig denne praksisen egentlig er, har ikke vært undersøkt. I artikkelen undersøkes omfanget av friskmelding på ukens og månedens ulike dager og det gis et grovt anslag over hva denne praksisen koster. Det er betydelig flere friskmeldinger på mandager og ved månedsskifter enn forventet.