Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Arbeid og velferd nr. 3-2013

Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune

Tidligere undersøkelser har vist at en liten andel av de sysselsatte står for mesteparten av sykefraværet i løpet av et år. Det vekker oppmerksomhet, fordi det er lett å trekke den konklusjonen at sykefraværet ville blitt mye lavere hvis tiltak ble rettet spesielt mot denne gruppen. I denne artikkelen undersøker vi om dette stemmer, også når vi ser på sykefraværet over flere år.