Arbeidsmarknaden i 2013

Arbeid og velferd nr.1-2014

Av Johannes Sørbø

Oversiktsartikkel som oppsummerer utviklingen på arbeidsmarkedet i 2013. Artikkelen ser på utviklingen i arbeidsledigheten, yrkesdeltakelsen og sysselsettingen i året som helhet.