Samvær - satser

Dersom den bidragspliktige har samvær med barnet, gir dette rett til fradrag i barnebidraget.

Fradraget bestemmes ut fra barnets alder og omfanget av samværet. Oversikten under viser hvilket beløp som kommer i fradrag til det beregnede bidraget ut fra omfanget av samværet. 

Satsene gjelder fra 1. juli 2019  

 

0 – 5 år

6 – 10 år

11 – 14 år

15 år og mer

Samværsklasse 1

219 kroner

318 kroner

400 kroner

460 kroner

Samværsklasse 2

727 kroner

1 052 kroner

1 323 kroner

1 525 kroner

Samværsklasse 3

2 082 kroner

2 536 kroner

2 914 kroner

3 196 kroner

Samværsklasse 4

2 614 kroner

3 184 kroner

3 658 kroner

4 012 kroner