Gravferdsstønad

Satsen gjelder for dødsfall som inntreffer fra og med 1. januar 2019.
Stønaden er behovsprøvd.
 Sats
Gravferdsstønadinntil 23 990 kr
Båretransport over 20 km (egenandel)2 399 kr