Skattetrekk på ytelser fra NAV

Skatteetaten har ansvaret for skatt og skattekort. Her får du svar på noen av de mest vanlige spørsmålene.

Husk å sjekke skattetrekksmeldingen din

Skatteetaten sender ut et brev (skattetrekksmelding) med informasjon om ditt skattekort og grunnlag for beregning av skattetrekk i desember hvert år. Er du registrert som e-bruker får du dette elektronisk.

Du er selv ansvarlig for å sjekke at grunnlaget for at beregningen av skattetrekket ditt  er korrekt. Hvis grunnlaget er feil, må du bestille endring av skattekortet på skatteetaten.no.

Hvis du ikke har mottatt skattetrekksmeldingen, men forventer inntekt kommende år, må du søke om skattekort på skatteetaten.no.

Skal skattekortet leveres til NAV?

Nei. Skattekortet overføres automatisk fra Skatteetaten til NAV hver dag.

Det er to unntak fra dette.

  • Frikort med beløpsgrense: Når du har fått utsendt frikort med beløpsgrense, må du gi beskjed til NAV slik at vi får hentet det inn elektronisk. Hvis det er andre arbeidsgivere enn NAV som allerede har hentet det inn, må du huske å fordele hele eller deler av fribeløpet til NAV.
  • Kvalifiseringsstønad: Det er kommunen som utbetaler stønaden, og som bestiller elektronisk skattekort. Hvis du ikke har mottatt skattetrekksmelding, må du søke om skattekort på skatteetaten.no. Husk å melde fra til NAV/din kommune når du har fått utstedt skattekortet.

Trekker NAV etter tabell eller prosent?

Hvis du har fått et skattekort med tabell fra Skatteetaten, vil det inneholde en tabelldel og en prosentdel.

Hovedarbeidsgiver, det vil si den du mottar den høyeste inntekten fra, foretar trekk etter tabellen. Biarbeidsgiver, altså andre arbeidsgivere, foretar trekk etter prosent. Dette betyr at hvis du mottar en 100 prosent ytelse fra NAV, vil du som hovedregel bli trukket etter tabell. Hvis du mottar en gradert ytelse, vil du som hovedregel bli trukket etter prosent.

Hvis du har ytelser fra NAV i kombinasjon med arbeidsinntekt, eller hvis du har en kombinasjon av ulike ytelser fra NAV, kan det være vanskelig for NAV å avgjøre hvilken del av tabellkortet det skal trekkes etter. Derfor er det viktig at du selv kontrollerer at du blir trukket etter korrekt del av skattekortet ditt.

Les om årsoppgave fra NAV.

Du skal ikke trekkes etter tabell i utbetaling fra mer enn en arbeidsgiver eller pensjonsutbetaler og ikke i mer enn en ytelse fra NAV for samme tidsperiode. Du har selv ansvar for å påse at skattetrekket er korrekt.

Kan jeg selv velge om jeg skal trekkes etter tabell eller prosent?

Ja. Hvis du ønsker å endre på hvilken del av skattekortet NAV benytter når det trekkes skatt, kan du melde fra ved å bruke tjenesten "Send beskjed til NAV" på Ditt NAV, eller ved å sende skriftlig melding til:

  • NAV Pensjon, postboks 6600 Etterstad, 0607 Oslo, når det gjelder pensjonsytelser (alderspensjon, AFP, uføretrygd, barnepensjon og ytelser til gjenlevende ektefelle).
  • NAV Økonomi Stønad, postboks 354, 8601 Mo i Rana, når det gjelder alle andre ytelser.

Du er selv ansvarlig for at det trekkes riktig skatt til enhver tid.

Hva gjør jeg hvis jeg ønsker å endre skattekortet?

Hvis du hatt endringer i din livssituasjon som har innvirkninger på grunnlaget for skatteberegningen, kan det være lurt å endre skattekortet. Dette kan du gjøre på Skatteetaten.no - Endre og bestill nytt skattekort. Skattekortendringer for alle personer overføres daglig til NAV.

Vær oppmerksom på at hvis du har bedt om endring av skattekortet, kan det ta 2-3 uker før det blir registrert på utbetalingen din fra NAV.

Hvis endringen er registrert etter at pengene er sendt fra NAV, vil det nye skattekortet ditt først gjelde fra neste utbetaling.

Hva gjør jeg hvis jeg vil trekke mer skatt enn det skattekortet viser?

Les om hvordan du kan legge inn et frivillig skattetrekk hos NAV.

Jeg har gått fra vanlig arbeidsinntekt til en ytelse fra NAV, og synes jeg har for høy skatt

Hvis endringen har medført en reduksjon i din inntekt, må du selv ta kontakt med Skatteetaten for å endre skattekortet. Når du har fått endret skattekortet ditt, vil NAV motta det nye skattekortet i den daglige overføringen fra Skatteetaten.

Kildeskatt

Det er Skatteetaten som skal ta stilling til alle spørsmål om kildeskatt på pensjon og uføreytelser for personer som ikke er skattemessig bosatt i Norge. Les mer om kildeskatt på skatteetaten.no.

Skatt på etterbetalinger og etteroppgjør fra NAV

skatteetaten.no kan du lese mer om hvilket trekk NAV er pålagt å gjøre på etterbetalinger.

Pensjon, uføretrygd og enslig forsørger

Les mer om