Utbetalingsmeldinger for foreldrepenger, omsorgspenger, pleiepenger og sykepenger

Hvis du mottar foreldrepenger, omsorgspenger og pleiepenger, vil du fra juli ikke lenger få tilsendt utbetalingsmeldinger. All utbetalingsinformasjon ligger på Ditt NAV. Mottar du sykepenger, vil du få utbetalingsmeldingene tilsendt i posten eller til digital postkasse.

Foreldrepenger, omsorgspenger og pleiepenger

Fra og med juli slutter NAV å sende utbetalingsmeldinger i posten og til digital postkasse. Alle som mottar ytelser fra NAV finner utbetalingsinformasjonen sin på Ditt NAV.

Sykepenger

Utbetalingsmeldingene for sykepenger sendes i posten eller til digital postkasse.

Hvis du mottar sykepenger, finner du utbetalingsinformasjonen slik:

  1. Alle kan se sine utbetalinger i Ditt NAV.
  2. Har du digital postkasse, får du utbetalingsmeldingene dine der.
  3. Har du digital kontaktinformasjon (mobilnummer og epostadresse), mottar du  varsel på epost eller sms om at utbetalingsmeldingen ligger på Ditt NAV.
  4. Er du ikke registrert som digital bruker eller har reservert deg på norge.no, får du utbetalingsmeldingen i posten.

Nytt design på utbetalingsmeldingene

Fra og med juli 2018 har utbetalingsmeldingene ny design, men innholdet er det samme.