Utbetalingsinformasjon fra NAV er digital

Language

Alle kan se sin utbetalingsinformasjon på Ditt NAV på nav.no. NAV har i all hovedsak sluttet å sende utbetalingsmeldinger i posten. Kan du ikke benytte Ditt NAV, kan du ringe NAV Kontaktsenter og få utbetalingsinformasjonen lest opp.

Utbetalingene kommer som normalt

Det er bare utbetalingsmeldinger som ikke sendes ut med post eller til digital postkasse. Du har pengene på kontoen din på de vanlige utbetalingsdatoene. På kontoinformasjonen fra banken kommer det fram hva du har fått utbetalt fra NAV, og på skattekortet ser du hva du betaler i skatt.

Det er kun utbetalingsmeldinger for omsorgspenger, pleiepenger, sykepenger og foreldrepenger som inntil videre kommer i posten eller i digital postkasse.

NAV sender melding om endring hvis ytelsen din endrer seg utover reguleringer og satsendringer. Har du reservert deg mot digital post, får du brev om endringene i posten. Nav sender alltid melding dersom pensjonen endrer seg utover reguleringer og satsendringer

God oversikt på Ditt NAV

Når du logger deg på Ditt NAV får du oversikt over utbetalingene dine, og du ser hvilket beløp som blir utbetalt. Du kan se utbetalinger 3 år tilbake i tid. Pensjonister og uføre kan se utbetalinger 4 år tilbake i tid i Din Pensjon og Uføretrygd.

Utskrift i spesielle tilfeller

I spesielle tilfeller kan du få utskrift av utbetalingsmeldingen tilsendt i posten. Veilederen vil sammen med den som ringer vurdere om det er behov for en utskrift i det enkelte tilfelle. Spesielle tilfeller kan være dokumentasjon til lånesøknad eller for klage ved mulig feilutbetaling, og enkelte andre tilfeller.

Fullmakt

For pensjonister og uføretrygdede finnes det to typer fullmakter. Den ene gir innsyn i Din pensjon og Ditt NAV og den andre gir mulighet til å ringe NAV Kontaktsenter på vegne av en annen. 

  • Fullmakt som gir lesetilgang til utbetalingsinformasjonen på Din Pensjon og Ditt NAV, gis når man er innlogget i Din Pensjon under Fullmakter.
  • Fullmakt til å ringe NAV Kontaktsenter og få informasjon om utbetalingene, gir man ved å skrive ut en fullmakt, signere den og sende til NAV  i posten. Denne fullmakten gir imidlertid ikke tilgang til utbetalingsmeldingene på Ditt NAV eller Din Pensjon. 

Hjelp til selvhjelp

For deg som er usikker på hvordan du skal logge inn og finne utbetalingsinformasjonen på Ditt NAV, se bruksanvisningen (pdf).

NAV Kontaktsenter kan hjelpe

Har du spørsmål om beløpet som er utbetalt og ikke kan bruke Ditt NAV, kan du ringe NAV. Pensjonister ringer 55 55 33 34, alle andre ringer 55 55 33 33.

Ingen kan reservere seg

Utbetalingsmeldingene ligger på Ditt NAV selv om du har reservert deg mot digital kommunikasjon med det offentlige. Det er ikke mulig å reservere seg mot digitale utbetalingsmeldinger.

Har du brukt utbetalingsslippen på apoteket?

Utbetalingsmeldingen er ikke dokumentasjon på fritak for egenandel på apoteket. Apotekene sjekker selv hvem som har fritak.

Bostøtte og utbetalingsslipp

Under relatert informasjon finner du informasjon om bostøtte og utbetalingsmeldinger fra NAV.

Fakta

Hva er digitalisering?

Digitale tjenester betyr at opplysninger er tilgjengelige på internett. Regjeringen pålegger alle statlige virksomheter å digitalisere sine tjenester. Dette pålegget er årsaken til at NAV ikke lenger skal sende utbetalingsinformasjon i posten, men i stedet skal legge det på Ditt NAV. Ditt NAV krever pålogging, og det er bare du som har adgang til dine opplysninger.