Bidragsforskudd

Utbetalingsdatoer:

januar

februar

mars

april

mai

juni

04.01.18

 05.02.18

05.03.18

 04.04.18

 03.05.18

05.06.18

juli

august

september

oktober

november

desember

04.07.18

03.08.18

05.09.18

03.10.18

05.11.18

05.12.18

 

Det er ikke feriepenger på barnebidrag og det blir ikke trukket skatt.