Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Utbetalingsdatoer:

Pengene utbetales ca. 2-3 virkedager etter at meldekort er registrert i henhold til meldefrist.

Feriepenger:

Det er ikke feriepenger på arbeidsavklaringspenger.

Skattetrekk i juni og desember:

Hvilke perioder som er trekkfrie, avhenger av meldesyklusen din. I juni er de to første periodene trekkfrie, det vil si uke 23/24 og 25/26, eller uke 24/25 og 26/27. I desember er den første utbetalingen trekkfri, det vil si enten uke 47/48, eller uke 48/49.