Opplæringspenger

Utbetalingsdatoer:

januar

februar

mars

april

mai

juni

 23.01.18

 22.02.18

 22.03.18

23.04.18

 23.05.18

21.06.18

juli

august

september

oktober

november

desember

23.07.18

23.08.18

21.09.18

23.10.18

22.11.18

10.12.18

 

Når det gjelder nye søknader som ikke er ferdigbehandlet innen den 20. i en måned (eller innen den 6. i desember), vil pengene bli utbetalt så snart søknaden er innvilget. Se saksbehandlingstider i NAV

Feriepenger: 

Feriepengene utbetales i mai året etter at feriepengene er opptjent.

Les mer om ferie og feriepenger.

Skattetrekk i juni og desember:

I juni er det ordinært skattetrekk og i desember blir det trukket halv skatt.