Sykepenger

Søknad og utbetaling

Etter at sykmeldingsperioden er over, søker du om sykepenger. Dersom søknaden din innvilges før den 15. i måneden utbetales pengene innen den 25. samme måned.

For søknader som innvilges etter den 15. i måneden utbetales pengene innen 5 dager. Datoene gjelder også for deg som fortsatt må levere krav om sykepenger på papir, se informasjon om hvem dette gjelder.

Har du levert søknaden digitalt, skal du ikke levere den på papir i tillegg.

Sykmelding over 31 dager

Er sykmeldingen lengre enn 31 dager, vil perioden automatisk deles opp og du kan levere søknaden om sykepenger før perioden er avsluttet, se informasjon.

Saksbehandlingstider

Her finner du saksbehandlingstidene i ditt fylke.

Utbetalingsoversikt

I tjenesten utbetalingsoversikt vil du se dine utbetalinger.

Feriepenger

Feriepenger utbetales innen den 25. mai året etter at feriepengene er opptjent.
Les mer om ferie og feriepenger.

Desember

Dersom søknaden innvilges før den 6. desember utbetales pengene den 10. desember. Søknader som innvilges etter den 6. desember utbetales innen 5 dager.

Utbetalinger for desember, som utbetales i desember har også halvt skattetrekk, etterbetalinger har ordinært skattetrekk. Her kan du lese mer om skattetrekk.