Tilleggsstønader

Det er ikke fast utbetalingsdato for tilleggsstønader, siden det avhenger av hva tilleggsstønaden skal dekke:

  • Løpende utgifter utbetales månedlig. Stønaden utbetales på samme dato som vedtaket blir innvilget.
  • Engangsutgifter utbetales så snart vedtaket blir innvilget og datoen for utgiften har passert.
  • Daglig reise med egen bil utbetales så snart NAV har behandlet og godkjent kjøreliste.

Du vil normalt ha pengene på konto omtrent 2-3 virkedager etter at tilleggsstønaden er utbetalt fra NAV.

Det er ikke feriepenger på tilleggsstønader og det blir ikke trukket skatt.